Eduskunnassa keskusteltiin pikavippien lakialoitteen ohella siitä, miten saadaan taloudellisessa hädässä olevien ihmisten tilannetta parannettua. Eduskunnassa nousi puheeksi sosiaalinen luototus joka on käytössä joillakin kunnilla, mutta se ei ole pakollista toimintaa kunnille. Ylen mukaan Torniossa ollaan ottamassa käyttöön sosiaalinen luototus vuonna 2013. Tornion sosiaali- ja terveyslautakunta päätti sosiaalisen luoton käyttöön ottamisesta lokakuun alussa. Toiminta aloitetaan ensi vuonna huhtikuussa ja koko vuodelle on varattu määrärahaa 50 000 euroa. Lautakunta myös pyysi kaupunginhallitusta selvittämään voisiko kaupungin henkilöstöresursseista saada toimintaan henkilöstä tai voitaisiinko luototustoimintaa hoitaa yhteistyössä muiden lähikuntien kanssa. Sosiaalisella luotolla on tarkoitus ehkäistä taloudellista syrjäytymistä sekä ylivelkaantumista. Luottoa voidaan myöntää pienituloiselle tai vähävaraiselle henkilölle, jolla ei ole mahdollisuuksia saada kohtuuehtoista luottoa pankista. Sosiaalista luottoa voidaan siis myöntää henkilölle jolla on luottohäiriömerkintä. Sosiaalisen luoton järjestäminen ei ole kunnille pakollista toimintaa ja sitä voidaan järjestää myös yhteistyössä muiden kuntien kanssa. Sosiaalista luottoa myönnettäessä otetaan huomioon henkilön taustat, mahdollinen maksukyky sekä myös hakijan halukkuus maksaa luotto takaisin. Sosiaalista luottoa käytetään viimeisenä mahdollisuutena henkilön talouden hallinnassa. Yleensä henkilö saa samalla apua myös talous- ja velkaneuvonnasta, joissa henkilöä opastetaan oman talouden hallinnasta sekä ohjataan löytämään erilaisia tukipalveluja. Pienten määrärahojen vuoksi on kuitenkin syytä muistaa, että apua saa vain erittäin rajallinen joukko ihmisiä. Edes sosiaalinen luotto tuskin tulee poistamaan velkaongelmia, jotka aiheutuvat ihmisten heikosta talousosaamisesta.

Aiheeseen liittyviä artikkeleja

  • Minilaina 1Minilaina Minilaina on Amex Rahoitus Oy:n omistama, vuodesta 2007 rahaa jakanut pikavippipalvelu. Minilainaa saadakseen tulee olla vähintään 18 vuoden ikäinen, Suomen kansalainen ja omistaa […]
  • ecredit 2eCredit EC Finland Oy:n omistama eCredit on monipuolinen, lyhytaikaisiin rahoitustarpeisiin erikoistunut lainapalvelu. Se ottaa asiakkaikseen kaikki sellaiset oikeustoimikelpoiset henkilöt, jotka […]
  • Velkajärjestelyt lievässä kasvussaVelkajärjestelyt lievässä kasvussa Yksityishenkilöiden velkajärjestelyhakemukset ovat Tilastokeskuksen mukaan lievässä kasvussa. Tänä vuonna tammi-syyskuussa velkajärjestelyhakemuksia on jätetty jo 2743 kappaletta.
  • Ege 3Ege Ege on Ege Finance Oy:n omistama, Suomeen 2009 rantautunut pitkän linjan pikavippipalvelu, jonka asiantuntemus tulee ulkomailta. Ege tarjoaa laajaa, 50 – 1000 euron pikalainavalikoimaa. […]
  • Vertaislainat ovat rantautuneet SuomeenVertaislainat ovat rantautuneet Suomeen Vertaislainat ovat rantautuneet Suomeen ja nousseet pikavippien ja kulutusluottojen rinnalle. Vertaislainaaminen on yleistynyt maailmalla viime vuosien aikana.
  • KL: Pankkitilejä analysoiva järjestelmä tukee pikavippiasiakkaiden taloustilanteenKL: Pankkitilejä analysoiva järjestelmä tukee pikavippiasiakkaiden taloustilanteen Instator on luonut järjestelmän, joka tutkii pikavippiyrityksen asiakkaan tilitietoja. Analyysin perusteella lasketaan luottoluokitus lainapäätöstä varten.
  • Plussavippi 4Plussavippi Plussavippi tarjoaa 50, 100, 150, 200, 250 ja 300 euron pikavippejä, joiden avulla monet rahahuolet loppuvat siihen paikkaan. Lainasummalle annetaan käyttöaikaa 7 – 28 vuorokautta, jonka […]
  • Pikalainayritykset jotka eivät ole rekisteröityneetPikalainayritykset jotka eivät ole rekisteröityneet Siitäkin huolimatta, että kaikkien Suomen markkinoilla toimivien luotonantajien tulisi olla rekisteröitynyt Etelä-Suomen aluehallinnon ylläpitämään luotonantajarekisteriin jo 1.6.2011 […]
  • Nuoret tarvitsevat opastusta taloudenhallinnassaNuoret tarvitsevat opastusta taloudenhallinnassa Maksuhäiriöt ovat lisääntyneet nuorilla aikuisilla, koska he eivät osaa hallita talouttaan oikein. Merkintöjä tulee yleisesti maksamattomista laskuista, vuokrarästeistä, sekä pikavippien […]
  • Creditstar 5Creditstar Creditstar on 50 – 2000 euron lainarahaa tarjoava lainapalvelu. Palvelun omistaa yksityisasiakkaille suunnattujen lainojen asiantuntija Creditstar Finland Oy, jonka tavoitteena on tehdä […]