Monilla velat koostuvat pikavipeistä, kulutusluotoista ja rästissä olevista vuokrista

Yhä useammalla suomalaisella ovat rästissä laskut sekä kulutusluotot ja näiden velkajuttujen määrä on kasvanut käräjäoikeuksissa. Yle on tehnyt selvitystyötä Suomen käräjäoikeuksissa ja kertoo artikkelissaan viime vuoden tilanteen siitä, paljonko yksityishenkilöille kirjattuja velkomusasioita on käsitelty. Seitsemän selvityksessä mukana olleen käräjäoikeuden velkomusjuttujen määrä on kasvanut viime vuonna yli 20 000 kappaletta. Artikkelissa kuitenkin mainitaan, että tämänkaltaisessa kehityksessä voi olla kyse vain tiettyjen alueiden kehityksestä, joten tästä selvityksestä ei voi vetää johtopäätöksiä koskien koko maata. Maanlaajuisesti käräjäoikeuksia on yhteensä 27. Yksityisten velkomustapaukset koostuvat pääsääntöisesti asiakkaiden maksamattomista kulutusluotoista, pikavipeistä, sähkö- ja puhelinlaskuista sekä vuokrista. Jos näitä velkoja ei ole saatu perittyä vapaaehtoisesti, ne siirtyvät oikeuden päätöksen jälkeen ulosottoon. Juridiikan kielellä puhutaan summaarisista velkomusasioista, joilla tarkoitetaan sellaisia velkomusasioita, joissa velkoja ja velallisen välillä ei ole asiasta riitaa. Mainittuihin lukuihin on laskettu myös sellaiset riita-asiat, joissa velan vakuutena on ollut kesämökki, omakotitalo tai osakehuoneisto. Silloin peritään maksettavaksi koko vakuuden arvoa. Näiden tapauksien kokonaismäärän luvut saadaan koottua myöhemmin. Näiden velkomusasioiden nähdään kuitenkin lisääntyneen erityisesti Varsinais-Suomen alueella.

Juttujen kasvun määrä on ollut huomattava

Koko Suomen tilastot velkomusasioiden kasvusta ovat synkkää luettavaa. Varsinais-Suomen tilastot kertovat, että velkomusasioiden määrät ovat kasvaneet huomattavasti verrattaessa viime vuotta sitä edelliseen. Kyseisen käräjäoikeuden riita- ja hakemusasioiden osastonjohtaja Pasi Kettula kertoo nousun olleen huomattava. Velkomusasioissa on ollut 3 500 kappaleen kasvu, mikä tarkoittaa 17 prosentin nousua. Kasvu oli suurta erityisesti loppuvuoden osalta. Kettula näkee kasvun olleen todella suurta aiempiin vuosiin verrattuna. Näissä on ollut sähkölaskujen lisäksi paljon vakuudettomia luottoja. Kun kaikkien velkojen yhteismäärä lisääntyy, on tavallista, että myös velkominen on hanakampaa. Varsinais-Suomen käräjäoikeuden alueella näkyivät erityisesti rästissä olevat kulutus – ja pikaluotot. Mikäli taas vuokrasaatavia perittiin, vaadittiin niissä yhteyksissä myös häätöä sekä vuokrasopimuksen purkua. Kettula arvelee, että kaikenlaiset ihmiset velkaantuvat, eikä sitä voi yksilöidä että jompikumpi sukupuoli tai jokin ikäryhmä velkaantuisi toisia nopeampaa. aasa iso 1 Käräjäoikeus on selvitellyt joissakin pikavippeihin liittyvissä tapauksissa sitä, että ovatko sopimusehdot olleet selkeät ja ymmärrettävät. Näin on saatettu toimia myös sellaisissa tilanteissa, joissa velkaantunut ei edes kiellä lainan olemassaoloa. Korkojen kohtuuttomuuden osalta arvioita ei kuitenkaan tehdä siinä tapauksessa, että korot on ilmoitettu selkeästi sekä myös ymmärrettävästi. Oikeuden tekemän päätöksen jälkeen, siitä lähtee tieto erilaisiin rekistereihin, mikä tarkoittaa esimerkiksi luottotietomerkinnän saamista. Luottotietojen menettäminen vaikeuttaa ihmisen elämää huomattavan paljon. Ajoittain saattaa kuitenkin käydä myös niin, että velkoja sopii asian yhdessä velallisen kanssa, vaikka oikeusprosessi on vielä käynnissä. Tällöin asian katsotaan olevan sovittu, eikä asiakkaalle tule lainkaan maksuhäiriömerkintää. Mikäli henkilö sen sijaan todetaan varattomaksi, ei velkoja saa rahojaan lainkaan. Velkajärjestelyn mahdollisuus on myös ihmisten saatavilla, vaikkei näiden järjestelyn osuus ole kasvanut juuri lainkaan Varsinais–Suomen alueella, kertoo Kettula.

Pirkanmaalla on myös kasvua

Jutut ovat lisääntyneet myös Pirkanmaalla lähes samaa tahtia Varsinais-Suomen tilanteen kanssa. Velkajutut ovat kasvaneet lähes 6000 euroa verrattuna aikaisempaan vuoteen. Pirkanmaan käräjäoikeudesta arvellaan, että suurin syy velkaantumiskannan nousuun ovat pikavipit sekä se, että niiden saatavuus on helpottunut. Käräjäoikeus ilmaisee, että luotottamisen määrä on kasvanut kaupankäynnissä ja tämä on saattanut yllättää monet, jotka eivät ole ymmärtäneet lainojen hankintaan liittyviä vastuita. Tampereen kaupungin johtava talous- ja velkaneuvoja Aki Jauro pohtii yhdeksi pikavippien suosion kasvamisen syiksi Pirkanmaan ja muiden kasvavien alueiden kohdalla olevan sen, että nämä alueet ovat muuttovoittoisia, joissa on paljon opiskelijoita. Opiskelijoiden tulot ovat luonnollisesti pienet. Helsingin käräjäoikeus on suomen suurin käräjäoikeus ja näin ollen siellä käsitellään myös eniten velkomusjuttuja. Juttujen määrän lisääntyminen ei kuitenkaan ole ollut suhteessa niin suuri kuin Varsinais-Suomessa ja Pirkanmaalla. Siltikin myös Helsingin osalta juttujen määrä on ollut nouseva, joskin nousu on hieman hidastunut aiemmista vuosista.

Kännykkälaskukin voi kaataa monen talouden

Velkaneuvoja kohtaa Helsingissä velkaantuneita päivittäin. Suurimpaa osaa asiakkaista kuvaa se, että he asuvat vuokralla, joka vie suuren osan tuloista, sekä se, ettei heillä ole omaisuutta. Ilkka Passi, joka on talousneuvoja Helsingin talous- ja velkaneuvonnassa, kertoo pidempiaikaisesta ongelmasta. Ihmisillä menee niin heikosti, että pienetkin laskut saattavat jäädä maksamatta. Esimerkiksi Passi antaa kännykkälaskun. Kulutusluottoja otetaan edelleen. Asiakkailla on myös vuokravelkoja, jotka ovatkin sitten jo isompia ongelmia. Viime vuosina tulotason nousu on ollut erityisesti julkisella tasolla varsin maltillista. Lomarahoja on leikattu ja palkankorotukset ovat olleet pieniä. Tilastot kertovat, että kulutus on suurempaa kuin ihmisten tulot, kertoo Passi. Myös ympäristön paineet johtavat Passin mukaan velkaantumiseen. Ostetaan vaikka lastenlapsille lahjoja, vaikkei niihin olisi oikeasti varaa. Pikavipit ovat näkyneet Helsingin käräjäoikeudessa vähemmän sen jälkeen kun lakimuutos rajoitti pienten luottojen korkoja. Asiakaskunta on Helsingissä samanlainen kuin muuallakin Suomessa: tiettyä ikäryhmää tai sukupuolta ei voi nimetä erityisen velkaantuneeksi. Velkaantumisen voi aiheuttaa Passin mukaan vaikka ero parisuhteesta tai työn – tai työkyvyn menettäminen. Myös erilaiset riippuvuudet voivat johtaa velkaantumisen kierteeseen. Passi kokee Varsinais-Suomen ja Pirkanmaan velkatuloksia yllättävinä. Hän ajattelee perusvelkaantumisen olevan samanlaista ympäri suomea. Eri paikoissa kuitenkin painottuvat erilaiset ongelmat, kuten asumisen hintataso ja töiden saatavuus. easycredit fi 2

Muuallakin Suomessa velkaannutaan

 • Itä-Suomessa velkomusjutut ovat lisääntyneet viime vuoden aikana 2 500 jutulla
 • Oulussa vastaava luku on 2 800
 • Kymenlaaksossa juttujen määrä on lisääntynyt 1 300, mikä katsotaan huomattavaksi nousuksi edellisvuodesta
 • Lapissa kasvua oli 1 000 jutun verran, käräjäoikeus on arvioinut juttujen lisääntymisen johtuvan pikavipeistä

Takuusäätiön toiminnanjohtaja Juha A. Pantzar toteaa alueellisten erojen voivan johtua esim. siitä että joillakin alueilla rahaa menee enemmän elämiseen, jolloin jokin lasku saattaa jäädä hoitamatta.

Takuusäätiö auttaa velkaantuneita ihmisiä.

Kuluttamistarkoituksiin käytettyjen luottojen kasvusta on varoittanut mm. Suomen pankki. Suomalaisten nettovarallisuus on kuitenkin toistaiseksi suurempaa kuin kansalaisten velat.

Positiivisesta luottorekisteristä tulossa selvitys

Pikavippien korot herättävät keskustelua Suomessa. Lainmuutos kiristi jo muutamia vuosia sitten pienten lainojen korkoja. Oikeusministeriö on aloittanut uuden selvityksen positiivisen luottorekisterin tarpeesta. Rekisteri antaisi kokonaiskuva siitä, paljonko lainaa luotonhakijalla jo ennestään on, eikä keskittyisi vain siihen onko asiakkaalla maksuhäiriömerkintää. Selvitys valmistuu kesäkuun loppuun mennessä ja sitä kannattaa laaja osa kansanedustajista, kertoo Ylen tekemä kysely. Oikeusministeriö julkaisi vuosi sitten virkamiesmuistion, joissa se toi harkittavaksi myös suurempien kuin 2 000 euron lainojen korkokattosäätelyn.

Maksuhäiriöt ovat kasaantuneet samalle porukalle

Maksuhäiriöt kasaantuvat samoille henkilöille, selviää Asiakastiedon vastikään julkaisemasta tiedoista. 15 on keskimääräinen yhden ihmisen merkintämäärä rekisterissä. Syksyllä 2016 maksuhäiriöisten henkilöiden määrä oli ennätyksissä, henkilömäärän lisääntyminen näyttää sittemmin pysähtyneen, vaikka merkintöjen määrä on edelleen kasvussa.

Aiheeseen liittyviä artikkeleja

 • euroloan 3Pikavippiyritys siirtyy kulutusluottoihin uuden lain vuoksi Euroloan näkee pikavippialan muutoksissa suuria mahdollisuuksia.
 • Vippiklubi 4Vippiklubi Vippiklubin lainavalikoimasta löytyy mukavasti katetta erilaisille kuluille. 50, 100, 150, 200, 250 ja 300 euron pikavipeistä asiakas voi valita juuri sen summan, joka istuu omaan […]
 • vippinet 5Vippi.net Vippi.net on pikalainapalvelu, josta voit hakea nopeasti lainaa ilman vakuuksia tai takaajia silloin, kun tarvitset rahaa nopeasti. Vippi.net palvelun omistaa kaikkien tuntema OK Money […]
 • Korkokaton vaikutukset kulutusluottoihinKorkokaton vaikutukset kulutusluottoihin Korkokaton asettamisella pyrittiin vuonna 2013 hillitsemään pienten lainojen korkoja ja oletuksena oli myös pikalaina tarjonnan väheneminen. Näin ei kuitenkaan käynyt.
 • risicum totuus pikavipeista 6Risicum korjaa pikalainoihin liittyviä harhaluuloja Pikalainayhtiö Risicumin mukaan pikavipeistä on valloillaan paljon harhaluuloja.
 • FastCash 7FastCash FastCash.fi: n pikalainat ovat 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500 ja 600 euroa. Tarjonta ei siis ole aivan pienimmästä päästä. Kaikille muille lainoille FastCash.fi myöntää 30 päivän […]
 • SinunlainaSinunlaina Sinunlaina on pohjoismaisessa omistuksessa oleva lainapalvelu, joka myöntää 1000 - 3000 euron lainoja vähintään 23 vuotta täyttäneille, luottokelpoisille suomalaisille.
 • OstosrahaOstosraha Ostosraha on 400 – 2500 euron arvoisia lainasummia jopa 3 vuoden ajaksi myöntävä palvelu. Ostosrahan tarjoaa kulutusluottoihin erikoistunut yritys nimeltä OPR-Vakuus Oy, jonka […]
 • Yle: Vippien loppumisesta voi olla hyötyä kauppaketjuilleYle: Vippien loppumisesta voi olla hyötyä kauppaketjuille Pienten lainojen markkinat menevät uusiksi, kun niitä koskeva korkokatto tulee voimaan lauantaina.
 • vippiluotto 8Vippiluotto Kun rahaa tarvitaan useita satoja euroja, oikea osoite on pikavippipalvelu nimeltä Vippiluotto. Sieltä irtoaa 60 euroa pikkukäteisen tarpeeseen, mutta lainaa myönnetään aina 1000 euroon […]